13-åringar knarkar – har vi gett upp nu? Aftonbladet 30/12 2018

13-åringar knarkar – har vi gett upp nu?

Tullare: Nästa regering måste restaurera svensk narkotikapolitik

DEBATT. Att bekämpa narkotika är ett 24/7-jobb. Alla kan inte alltid vara med i matchen, men vi behöver veta vår roll och arbeta långsiktigt för en hållbar narkotikapolitik.

Att vara aktiv narkoman är ett 24/7-jobb.  Enkelt beskrivet går all vaken tid för en aktiv narkoman ut på att ”fixa pengar till nästa fix”. Däremot är det inte något enkelt jobb att fixa dessa pengar; det vet jag som tullare, du som polis, du som beroende, du som förälder till en beroende, brottsoffer, socialarbetare, vårdpersonal, med flera – som har en aning om vad det innebär att stå på ena eller andra sidan av ett drogmissbruk.

Många trettonåringar just nu idag missbrukar tramadol.

Vägen till att fastna i narkotika varierar beroende på sociala faktorer, personlig läggning, vilka man umgås med och så vidare.

Men när poliser i Göteborgs förorter vittnar om att många trettonåringar just nu idag missbrukar tramadol och vi vet att det är en drog som går hand i hand med cannabis, att det är en drog som ger stark abstinens och ångest och andningsproblem, då finns det ingen tid att spilla.

Vi är tämligen överens i Sverige – både riksdagspartier och befolkning; vi vill föra en restriktiv narkotikapolitik. Vi vill hjälpa missbrukare ur missbruk och vill göra det svårt att langa, smuggla, sälja, använda och köpa via nätet, på torget, på behandlingshemmen.

För att så få som möjligt ska hamna i att livet kretsar kring narkotika 24/7 behöver vi i första hand förebygga. Och gripa in så tidigt det går i en ung människas liv som tenderar gå åt fel håll.

Föräldrar och anhöriga ska engageras i ungdomarnas skola och fritid. Det gör förstås majoriteten, men det händer att poliser möter motstånd från föräldrar när de är med och lämnar orosanmälan: ”Har ni bevis?” ”Inte mitt barn inte!” Hur kan vi förmå alla som satt barn till världen – fattiga eller rika – att ta sitt ansvar?

Jessica Vikberg, Förbundsordförande Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och Tullare

Länk till artikeln