TULL-KUST kommenterar vårbudgeten 2022

Den 15 juni 2022 fattade Sveriges riksdag beslut om den ekonomiska vårpropositionen för 2022 och om vårändringsbudget för 2022. Det försämrade omvärldsläget betonas till följd av Rysslands invasion av Ukraina och till följd av det innehåller budgeten åtgärder för sammanlagt 31,4 miljarder kronor. Kustbevakningen och Tullverket tilldelas dock inga direkta anslag i vårbudgeten, vilket vi beklagar.

Regeringen skriver att de ämnar stärka både det militära och civila försvaret. Det är bra att det finns en förståelse för helheten. Dock är tillskottet för att stärka det civila försvaret mycket blygsamt. Både Kustbevakningen och Tullverket ingår i de cirka 30 myndigheter som har ett särskilt bevakningsansvar. I vårändringsbudgeten går att läsa att man tidigarelägger arbetet med att skapa en ny struktur för samhällets krisberedskap och civila försvar som innebär att flera statliga myndigheter får tydligare ansvar och uppgifter. Berörda myndigheter tillförs sammanlagt 65 miljoner kronor, samt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillförs 20 miljoner kronor som öronmärks till arbetet med att förstärka förmågan att söka efter och rädda människor. Huruvida delar av dessa pengar tillfaller Tullverket eller Kustbevakningen är oklart. 

TULL-KUST har vid upprepade tillfällen särskilt påtalat Kustbevakningens akuta resursbrist. I den ordinarie budgeten för 2022 fick Kustbevakningen ett visst tillskott, och efter riksdagsbehandlingen blev tillskottet till slut den summa som myndigheten äskat för året, men det är av stor vikt med fortsatt långsiktiga satsningar för att möjliggöra fortsatt kontinuerlig rekrytering av kustbevakare i operativ tjänst.

Altinget 19 maj 2022: Totalförmågan kan brista utan mer personal till kustbevakningen 

Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST skriver i tidningen Altinget: Sveriges Kustbevakning samhällsviktiga uppdrag har ställs på sin spets när säkerhetsläget i Europa försämras. Trots detta blir det inga riktade budgetanslag till kustbevakningen som saknar både personal och resurser.

Länk till artikeln i sin helhet>>

Göteborgs-Posten 19/4-22 Kustbevakningens larm: En vabbande kan hindra fartygen från att lämna kaj

Göteborgs-Posten skriver en debattartikel om Kustbevakningens ansträngda situation.

Utdrag ur artikeln:

Ett snorigt småbarn räcker för att Kustbevakningen inte ska kunna rycka ut vid miljö- och räddningsinsatser till sjöss – det larmar facket om i en ny rapport. Och skulle säkerhetsläget försämras får inte Kustbevakningen ihop det alls.- I ett höjt beredskapsläge och ytterst i krig skulle inte Kustbevakningen kunna uppfylla och upprätthålla sitt grunduppdrag, säger Tull-Kusts ordförande Johan Lindgren.

Underbemanningen hos Kustbevakningen är akut och påverkar redan i dag myndighetens möjligheter att utföra sitt uppdrag.

(…)

Enligt generaldirektören Therese Mattsson kan Sverige skatta sig lyckliga över att inget värre har skett sett till hur ofta myndigheten tvingats kvar på land under 2021.

– Under närmare hälften av årets dygn har vi inte kunnat gå loss från kaj med båtarna på grund av slimmade besättningar, säger hon och fortsätter:

– Vi har haft tur men hur länge ska Sverige förlita sig på det? frågar Therese Mattsson sig.

Länk till artikeln i sin helhet>>

Altinget: Kustbevakningen kämpar återigen för mer resurser

Tidningen Altinget Säkerhet skriver idag en artikel om Kustbevakningens ansträngda läge och TULL-KUSTs uppdaterade rapport.

Ur artikeln:

”Det är inga vidare siffror som Kustbevakningen kan visa upp vad gäller förra årets miljöberedskap – ett av myndighetens grunduppdrag. Fyra av tio dygn under 2021 klarade inte Kustbevakningen att upprätthålla beslutad miljöberedskapsnivå. Det är en försämring för tredje året i rad. Dykberedskapen upprätthölls knappt åtta av tio dygn.

Det framgår av myndighetens budgetunderlag till regeringen. Kustbevakningen begär en ökning av anslagen med drygt 30 miljoner kronor nästa år och flaggar för rejäla behov av anslagsökningar på 273 respektive 246 miljoner de två följande åren.”

Länk till artikeln här>

Johan Lindgren intervjuas i Arbetsvärlden 8 april 2022:

”En ensam vabbare kan sabba Kustbevakningens operationer”

Ur artikeln:

Personalbristen på Kustbevakningen gör det omöjligt för myndigheten att fullgöra sina uppdrag i ett förhöjt beredskapsläge. Det menar förbundet TULL-KUST:s ordförande Johan Lindgren. ”I dagsläget jobbar så få på myndigheten att om en enda person vid en olycka är hemma sjuk eller vabbar så blir Kustbevakningens båt kvar vid kajen”, säger han.

Länk till hela artikeln>>

TULL-KUST i radio P4: Facket larmar – omöjligt att klara vårt uppdrag

Onsdagen den 6 april var Johan Lindgren intervjuad i P4 Blekinge:

  • Kustbevakningens fackförbund Tull-kust larmar om att kraftig personalbrist gör det omöjligt för dem att klara sitt uppdrag.
  • Det försämrade säkerhetsläget i Östersjön kräver både mer patrullering och övervakning, något nuvarande personalstyrka inte klarar av säger Johan Lindgren, tull-kusts ordförande, som efterfrågar 200 nya kustbevakare i landet. Länk till inslaget här >>

TULL-KUSTs arbete ger resultat

Den 24/11 antog riksdagen statsbudgeten för 2022. Tack vare de ändringar som beslutats genom M‑Kd-Sd-reservationen för att framförallt stärka rättsväsendet så får både Kustbevakningen och Tullverket nu ytterligare resurser än vad som föreslogs i budgetpropositionen.

TULL-KUSTs hårda och intensiva arbete i förhållande till politiken för att öka anslagen till Kustbevakningen och Tullverket har givit resultat. TULL-KUST har under lång tid fört en intensiv dialog med väl utvalda ministrar, riksdagsledamöter och andra beslutsfattare för att uppmärksamma behovet av förstärkta anslag till verksamheterna och förbättra arbetssituationen för våra medlemmar. 

Arbetet är dock långt ifrån slutfört. Ett valår ligger framför oss och det parlamentariska läget är fortsatt oklart. Det är därför fortsatt viktigt att påvisa det stora behovet av långsiktiga resursförstärkningar till Kustbevakningen och Tullverket. 

– Utan vårt aktiva arbete med att träffa makthavare hade vi inte fått de stärka anslag som vi så väl behöver. Både Kustbevakningen och Tullverket är myndigheter som i samverkan med andra myndigheter arbetar intensivt med brottsbekämpning. För Kustbevakningen i synnerhet har allt fler arbetsuppgifter ålagts myndigheten utan att få motsvarande resurstilldelning. Nu är det viktigt att vi upprätthåller de goda kontakter vi skapat med politiker för att även fortsättningsvis hålla politiken uppmärksam på våra behov, säger Johan Lindgren, förbundsordförande.

Johan Lindgren kommenterar oljeutsläpp i Skutskär, Radio P4 Gävleborg

Ett utsläpp av tallolja läckte ut i havet från Stora Ensos fabrik i Skutskär på måndagskvällen. Kustbevakningens fartyg i Gävle är på väg till Medelhavet med två besättningar för att delta i internationella insatser av den europeiska gränsmyndigheten Frontex. Kustbevakningens närmaste miljöräddningsfartyg befann sig i södra Stockholm och beräknades anlända först under sen eftermiddag. Under onsdagen avblåstes räddningsaktionen då utsläppet visade sig vara av ringa omfattning. Situationen vittnar om Kustbevakningens akuta brist på personal. TULL-KUSTs ordförande Johan Lindgren kommenterar händelsen nedan och i intervju i P4 Gävleborg som du når här>>  

– TULL-KUST har länge larmat om att ett sådant här scenario kan bli verklighet. Det saknas resurser för att Kustbevakningen ska kunna genomföra sitt grunduppdrag inom miljöräddning. Ekvationen går inte ihop och händelsen, även om utsläppet visade sig vara av ringa omfattning, bekräftar dessvärre våra farhågor. 

Ponera att Kustbevakningen dessutom hade behövts i ytterligare en räddningsinsats. Det är långt ifrån ett osannolikt scenario. Vilken del av Sveriges kust ska i så fall räddas, och vilken del anser ansvariga politiker att Kustbevakningen ska lämna därhän? Kustbevakningen behöver kraftigt ökade resurser att kunna genomföra sitt grunduppdrag, det vill säga 100 miljoner som motsvarar 200 fler kustbevakare i operativ tjänst. Läget är akut, säger Johan Lindgren, ordförande TULL-KUST.

”Kustbevakningen klarar inte sitt grunduppdrag” Svenska Dagbladet 1/10 2021

Kustbevakningen saknar förutsättningar att klara av sitt samhällskritiska grunduppdrag. Det innebär att Sveriges kust, liksom våra stora dricks­vattentäkter Vänern, Vättern och Mälaren är hotade. Läget är så pass akut att två pågående räddningsinsatser är en för mycket. Regeringen har kännedom om situationen, men verkar inte förstå allvaret, skriver Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST.

Lär hela artikeln i Svenska Dagbladet här:>>