Altinget 20 oktober: Med ökad oro kring Östersjön måste Kustbevakningen stärkas

Johan Lindgren, förbundsordförande för TULL-KUST, skriver den 20 oktober på Altingets debattsida:

Sverige befinner sig i ett sårbart och utsatt läge. Detta blev extra tydligt vid explosionerna på Nord Streams gasledningar i slutet av september och Kustbevakningen har sedan dess bevakat platserna dygnet runt.

I det spända säkerhetsläget omkring Östersjön är det absolut nödvändigt med en Kustbevakning som kan agera snabbt och kraftfullt, men på grund av den ansträngda personalsituationen på myndigheten befarar vi från fackförbundet TULL-KUST att gränsen snart är nådd för vad organisationen mäktar med.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet >>

SvD 14 september: Situationen är kritisk för Kustbevakningen

Johan Lindgren, förbundsordförande för TULL-KUST, skriver den 14 september på Svenska Dagbladets debattsida:

Vi har under mer än ett års tid larmat om det bekymmersamma läget för Kustbevakningen som är kraftigt under­finansierad i förhållande till sitt uppdrag. Situationen har under denna tid inte blivit bättre för myndigheten, snarare tvärtom. Organisationen är fortsatt ansträngd, personalen tvingas arbeta långa pass och övertid har blivit mer regel än undantag. En vabbande eller sjuk kustbevakare kan innebära att fartyg tvingas stanna kvar vid kaj.

I samband med fartygs­branden utanför Vinga i slutet av förra året fick personal flygas in från andra delar av landet för att säkra tillräcklig bemanning, och senast den 29 augusti i år uppstod en liknade situation när en brand utbröt på Stena Scandica. Först sex timmar efter nödanrop kunde Kustbevakningens fartyg KVB 003 som befann sig i Karlskrona lämna kaj för att undsätta passagerar­fartyget som hade börjat driva mot land. Inget av Kustbevakningens fartyg fanns stationerade på Gotland, och även denna gång var det rena turen att det inte blev en värre incident. Utöver en skriande personal­brist har Kustbevakningens ledning nyligen meddelat att två av myndighetens miljöskydds­fartyg ska skrotas eftersom pengar saknas för nödvändigt underhåll. Situationen är kritisk och Sveriges beredskap, särskilt i det strategiskt viktiga Östersjön, riskerar att åsidosättas – i ett säkerhets­läge som är sämre än på flera decennier.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet >>

Borås Tidning 13 september: Stoppa problemen vid Sveriges gränser

Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST, skriver en debattartikel tillsammans med Jessica Vikberg, ordförande Riksförbundet narkotikafritt samhälle, i Borås Tidning den 13 september:

År 2021 gjorde svenska tullen 6 298 narkotikabeslag, beslag av 22 138 explosiva varor, 85 skjutvapen samt 2 472 farliga föremål och andra vapen. Tullverket bör ges möjlighet att hitta ännu mer narkotika och vapen, och knäcka ännu fler av de nätverk som underminerar medborgarnas rätt till trygghet inne i landet.

De flesta är eniga om att den katastrofala utvecklingen med våld och skjutningar måste stoppas nu. De politiska förslagen är många där fler brottsförebyggande åtgärder, straffskärpningar och helt nya brottskategorier står högt på dagordningen. Ska Sverige bryta trenden behöver dygnets alla timmar användas för att förebygga och trygga, förhindra och lindra. Alltså behöver vi ges möjligheter att samverka brett och på djupet.

Länk till debattartikeln i sin helhet >>

Nya Wermlands-Tidningen 25 augusti: Bättre med Kustbevakningens nya uppdrag

Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST, skriver ett debattsvar i Nya Wermlands-Tidningen den 25 augusti:

Ur ett samhällsperspektiv har utfallet i brottsbekämpningen blivit bättre med de nya befogenheterna. Dock har medel inte tillförts myndigheten i motsvarande grad som uppdraget har breddats, och antalet kustbevakare i operativ tjänst har inte blivit fler. Myndigheten har fått ökat anslag det senaste året, men givet under hur lång tid myndigheten har förbisetts så täpper anslaget endast ett hål.

Besättningar bemannas tack vare övertid från lojala medarbetare, men situationen är så ansträngd att om en kustbevakare behöver vabba så kan en hel besättning bli tvungen att stanna i land för att det inte finns annan personal att tillgå. Kustbevakningen behöver långsiktighet för att aktivt kunna utbilda och rekrytera fler kustbevakare i operativ tjänst.

Länk till debattartikeln i sin helhet >>

Nya Wermlands-Tidningen 3 augusti 2022: Sluta försumma Kustbevakningen

Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST, skriver i Nya Wermlands-Tidningen den 3 augusti 2022: I och med att vi nu har blivit Nato invitees har hotet mot Sverige ökat ytterligare, liksom förväntningarna på svensk förmåga som blivande Nato-medlem. Samtidigt glöms Kustbevakningen återkommande bort, både när det civila försvaret får ökade anslag, och när det militära försvaret stärks. I regeringens Vårbudgetproposition 2022 saknades återigen Kustbevakningen, trots att regeringen betonade behovet av ökade satsningar på totalförsvaret. Det går inte att blunda för att Kustbevakningen, som redan har en utmaning när det gäller att uppfylla sitt grunduppdrag, skulle få svårt att klara av ytterligare uppgifter utan ökade resurser. Sveriges kustbevakare sätter stor ära i sitt arbete och gör varje dag enorma insatser. Genom övertid och en flexibel inställning ser de till att täcka upp och rycka in när det behövs. Det är inte hållbart i längden.

Länk till debattartikeln i sin helhet >>