”Både glädjande och bekymrande” Dagens Juridik 12/2 2019

”Både glädjande och bekymrande” – Tullens narkotikabeslag minskade kraftigt under förra året

Det totala antalet beslag av narkotika och dopningsmedel minskade med 15 procent under förra året – och antalet beslag av cannabis och marijuana minskade med 20 procent. Trots minskningen av antalet beslag ser Tullverket positivt på förra årets resultat och hänvisar till att den så kallade samhällsnyttan ökade till drygt 2,6 miljarder kronor. 

– Det är både glädjande och bekymrande. Glädjande då det är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb, bekymrande för att beslagen i sig är symtom på en omfattande brottslighet där det är svårt att se några tydliga tecken på avmattning, säger Charlotte Svensson, generaltulldirektör för Tullverket.

Det totala antalet beslag av narkotika och dopningsmedel minskade med nästan 15 procent under förra året jämfört med 2017.

Minskat antal beslag i postflödet
Enligt Tullverket är det framför allt ett minskat antal beslag i post- och kurirflödet, samt ett mindre antal stora beslag i lastbilstrafiken som lett till att man mängden beslagtagen narkotika var mindre under förra året.

Trots en minskad mängd beslagtagen narkotika ser dock Tullverket tillbaka på 2017 som ett framgångsrikt år.

– Tittar man på smugglingen i den tunga trafiken så har vi varit lyckosamma även under 2018 – fast på ett delvis annat sätt.

– Vi har under året slagit ut eller allvarligt skadat 18 kriminella nätverk, samt identifierat ytterligare nätverk som vi kommer att fortsätta att arbeta mot framöver, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Kraftigt minskat antal cannabisbeslag
Antalet beslag av cannabis och marijuana var de som minskade mest i jämförelse med 2017. Under förra året gjorde Tullverket 1 000 sådana beslag, vilket är en minskning med cirka 20 procent i jämförelse med 2017.

Inte heller det minskade antalet beslag av cannabis och marijuana är något som oroar Tullverket nämnvärt.

– Å andra sidan gjorde vi betydligt fler grova beslag av cannabisharts i post- och kurirflödet än vi gjort tidigare år. Vissa beslag har varit på 15-20 kg, vilket är ovanligt stort och indikerar en ny slags smuggling samt en fortsatt stark efterfrågan, säger Lars Kristoffersson, chef för Tullverkets brottsbekämpning.

En liknande utveckling har amfetaminet och alkoholen haft. Efter flera stora beslag i lastbilsflödet under 2017 sjönk volymerna under fjolåret.

Vapenbeslagen minskar också
Tullverkets statistik visar även att antalet beslag av skjutvapen minskade kraftigt under förra året, från 61 stycken 2017 till 41 2018.

– Att bekämpa vapensmugglingen är en prioriterad fråga för Tullverket, där varje enskilt vapen vi stoppar kan göra stor skillnad i samhället.

– Vi samverkar därför både nationellt och internationellt för att ytterligare vässa vår förmåga att stoppa den illegala införseln, säger Lars Kristoffersson, chef för Tullverkets brottsbekämpning.

Länk till artikel