Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)

Nationella trygghetsundersökningen

22%

I den reguljära Nationella trygghetsundersökningen (NTU) svarar drygt 12 000 personer på frågor om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers kontakter med rättsväsendet.

Enligt den senaste nationella trygghetsundersökning oroar sig allt fler för brottsligheten i samhället och oron är särskilt påtaglig hos kvinnor. Drygt var femte person, 22 procent, anser att deras livskvalitet påverkas till följd av otrygghet, vilket är en ökning från i fjol då motsvarande siffra var 14 procent.

Med hjälp av undersökningen kan man studera brottsutvecklingen utan att vara beroende av att brotten anmäls till Polisen.