Sagt i debatten

”Kustbevakningen behöver mer resurser”, Sjöfartstidningen 27/5 2021

På grund av fler och nya uppgifter och utökat ansvar behöver Kustbevakningen mer resurser, skriver riksdagsledamot Alexandra Anstrell (M) i denna debattartikel. Hon är bland annat ledamot i försvarsutskottet och Kustbevakningens insynsråd.

Alexandra Anstrell (M)
Riksdagsledamot Stockholms län

Läs mer här: Sjöfartstidningen