Fest fri från smuggelsprit, Mariestads-Tidningen 28/5

Fest fri från smuggelsprit, Mariestads-Tidningen 28/5

Skolavslutningstider innebär att många av Sveriges unga firar in sommarlovet med en rejäl fest. Inte sällan förekommer alkohol. Även om trenden bland ungdomar är att alkoholkonsumtionen minskar, så ökar andelen smuggelsprit av den sprit som unga dricker. Det gäller framför allt unga flickor.

Smuggelsprit är ett allvarligt samhällsproblem som leder till mer ödesdigra konsekvenser än att kvällens fest blir förstörd. För att effektivt minska inflödet av smuggelsprit behövs en betydande satsning för att varaktigt öka antalet tullare vid gränsen, där de stora beslagen kan göras.

I april i år uppmärksammade Aftonbladet problemet med så kallade ”vodkalastbilar” som säljer smuggelsprit till ungdomar helt öppet på gatorna. Polisen är informerad och larmad, men saknar resurser att agera. Smuggelsprit är betydligt lättare för ungdomar att få tag på än sprit från Systembolaget. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, kartlägger varje år skolelevers drogvanor. Bland flickor på gymnasiet har det skett en konstant ökning av konsumtionen av smuggelsprit sedan 2012, och i deras senaste rapport konstateras att under 2016 har 24 procent av flickorna i årskurs 9 konsumerat smuggelsprit. Motsvarande siffra för pojkar är 15 procent.

För att mer effektivt hindra illegal smuggelsprit är det bättre att satsa tidigare i rättskedjan så att beslag kan göras innan spriten kommer in i landet. För varje år ökar mängden beslagtagen sprit, trots att beslagen blir färre. 2017 beslagtogs drygt 89 000 liter sprit över 22 volymprocent vid 429 beslag. År 2016 beslagstogs i stället drygt 80 000 liter vid 614 beslag, och 2015 cirka 70 500 liter vid 453 beslag. Ökningen är påtaglig, trots att antal beslag är som minst 2017 är mängden som störst. Det betyder att vi bara skrapar på ytan.

Tullen måste ges utökade möjligheter att kunna stoppa införseln redan vid gränsen. Om tullen har rätt förutsättningar att göra större och fler beslag av smuggelsprit vid gränsen behöver polisen inte jaga langare i ett senare skede, samtidigt som belastningen på polis, sjukvård och socialtjänst minskar.

Regeringen har uppmärksammat utmaningen med den stora insmugglingen och har också ökat anslaget till Tullverket i 2017 års budget och nu senast med 72 miljoner kronor i vårpropositionen. Självklart är dessa tillskott välkomna, men det möjliggör endast en återställare till tidigare årsnivåer.

Vad som behövs är en förstärkning som möjliggör en varaktig ökning av antalet tullare. TULL-KUST har påtalat behov av 500 nya tulltjänstemän fram till 2020 för att kunna täcka upp alla de brister som uppstått under många års neddragningar. Först då kan Tullverket genomföra de uppdrag som ålagts av regering och riksdag på ett effektivt sätt. Först då kan Sveriges skolelever fira sina skolavslutningar i en tryggare miljö, fri från smuggelsprit.

Johan Lindgren

förbundsordförande TULL-KUST

 

Länk till Mariestads-Tidningen 28/5