Ge kustbevakningen de resurser som behövs, Barometern 14/7

Ge kustbevakningen de resurser som behövs

Från 1600-talets två strandridare i Kalmar som till häst övervakade kusten till dagens moderna kustbevakning som bistår vid miljökatastrofer och utlänningskontroll. I takt med utvecklingen av fler uppdrag och ökat behov av personal borde regeringen öka anslagen.

Läs artikeln på Barometern.