Ge tullen verktyg att motverka landsbygdsbrott, Expressen 23/8 2018

Ge tullen verktyg att motverka landsbygdsbrott

Tullverket saknar i dag befogenhet att beslagta misstänkt stöldgods. Det drabbar inte minst landsbygden och lantbrukare då stöldgodset förs utanför rikets gränser. Sydsverige med Öresundsbron och hamnarna i Ystad, Trelleborg och Karlskrona måste ges högre prioritet i kampen mot stöldligorna, skriver LRF Skånes vice ordförande Maria Hofvendahl Svensson.

Länk till artikeln