Kommentar: Ansträngt personalläge leder till försämrad förmåga, Kustbevakningen 12/7 2021

Kommentar: Ansträngt personalläge leder till försämrad förmåga

Kustbevakningens ansträngda personalläge uppmärksammas idag på ledarplats i Dagens Nyheter, med utgångspunkt i en rapport från TCO-facket Tull-Kust. Innehållet stämmer till stora delar överens med Kustbevakningens budgetunderlag de senaste åren.

Läs hela kommentaren på Kustbevakningen.