Se TULL-KUST webbinarium om Kustbevakningens situation här

Ett samhällskritiskt uppdrag med omöjliga förutsättningar

ett webbinarium om resursurholkningen för Kustbevakningen

Den 8 juni klockan 13.00-14.00 anordnade TULL-KUST ett webbinarium om Kustbevakningens allvarliga situation. Nu kan du se webbinariet i efterhand här.

Kustbevakningen ansvarar för att rädda liv och miljö till sjöss, bekämpa brott, sjö- och gränsbevakning och har viktiga uppgifter inom kris- och försvarsberedskapen. Sedan länge brottas dock Kustbevakningen med en ryckig och kortsiktig resurstilldelning samtidigt som nya uppgifter tillkommit. Läget för myndigheten är mycket allvarligt.

Medverkande:

Johan Lindgren, värd och ordförande TULL-KUST
Mattias Ottosson (S), riksdagsledamot Försvarsutskottet
Berit Högman, Landshövding i Västernorrlands län
Alexandra Anstrell (M) riksdagsledamot Försvarsutskottet
Therese Mattsson, generaldirektör Kustbevakningen
Johan Quist, docent vid Karlstads Universitet, Centrum för tjänsteforsking
Manuel Tomar, befälhavare Kustbevakningen
Niclas Törnell, Avdelningschef fiskerikontroll Havs- och vattenmyndigheten

Webbinariet modereras av Ann-Christin Nykvist, tidigare statsråd och generaldirektör, seniorrådgivare, Rud Pedersen

Altinget 20 oktober: Med ökad oro kring Östersjön måste Kustbevakningen stärkas

Johan Lindgren, förbundsordförande för TULL-KUST, skriver den 20 oktober på Altingets debattsida:

Sverige befinner sig i ett sårbart och utsatt läge. Detta blev extra tydligt vid explosionerna på Nord Streams gasledningar i slutet av september och Kustbevakningen har sedan dess bevakat platserna dygnet runt.

I det spända säkerhetsläget omkring Östersjön är det absolut nödvändigt med en Kustbevakning som kan agera snabbt och kraftfullt, men på grund av den ansträngda personalsituationen på myndigheten befarar vi från fackförbundet TULL-KUST att gränsen snart är nådd för vad organisationen mäktar med.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet >>

SvD 14 september: Situationen är kritisk för Kustbevakningen

Johan Lindgren, förbundsordförande för TULL-KUST, skriver den 14 september på Svenska Dagbladets debattsida:

Vi har under mer än ett års tid larmat om det bekymmersamma läget för Kustbevakningen som är kraftigt under­finansierad i förhållande till sitt uppdrag. Situationen har under denna tid inte blivit bättre för myndigheten, snarare tvärtom. Organisationen är fortsatt ansträngd, personalen tvingas arbeta långa pass och övertid har blivit mer regel än undantag. En vabbande eller sjuk kustbevakare kan innebära att fartyg tvingas stanna kvar vid kaj.

I samband med fartygs­branden utanför Vinga i slutet av förra året fick personal flygas in från andra delar av landet för att säkra tillräcklig bemanning, och senast den 29 augusti i år uppstod en liknade situation när en brand utbröt på Stena Scandica. Först sex timmar efter nödanrop kunde Kustbevakningens fartyg KVB 003 som befann sig i Karlskrona lämna kaj för att undsätta passagerar­fartyget som hade börjat driva mot land. Inget av Kustbevakningens fartyg fanns stationerade på Gotland, och även denna gång var det rena turen att det inte blev en värre incident. Utöver en skriande personal­brist har Kustbevakningens ledning nyligen meddelat att två av myndighetens miljöskydds­fartyg ska skrotas eftersom pengar saknas för nödvändigt underhåll. Situationen är kritisk och Sveriges beredskap, särskilt i det strategiskt viktiga Östersjön, riskerar att åsidosättas – i ett säkerhets­läge som är sämre än på flera decennier.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet >>

Borås Tidning 13 september: Stoppa problemen vid Sveriges gränser

Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST, skriver en debattartikel tillsammans med Jessica Vikberg, ordförande Riksförbundet narkotikafritt samhälle, i Borås Tidning den 13 september:

År 2021 gjorde svenska tullen 6 298 narkotikabeslag, beslag av 22 138 explosiva varor, 85 skjutvapen samt 2 472 farliga föremål och andra vapen. Tullverket bör ges möjlighet att hitta ännu mer narkotika och vapen, och knäcka ännu fler av de nätverk som underminerar medborgarnas rätt till trygghet inne i landet.

De flesta är eniga om att den katastrofala utvecklingen med våld och skjutningar måste stoppas nu. De politiska förslagen är många där fler brottsförebyggande åtgärder, straffskärpningar och helt nya brottskategorier står högt på dagordningen. Ska Sverige bryta trenden behöver dygnets alla timmar användas för att förebygga och trygga, förhindra och lindra. Alltså behöver vi ges möjligheter att samverka brett och på djupet.

Länk till debattartikeln i sin helhet >>

Nya Wermlands-Tidningen 25 augusti: Bättre med Kustbevakningens nya uppdrag

Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST, skriver ett debattsvar i Nya Wermlands-Tidningen den 25 augusti:

Ur ett samhällsperspektiv har utfallet i brottsbekämpningen blivit bättre med de nya befogenheterna. Dock har medel inte tillförts myndigheten i motsvarande grad som uppdraget har breddats, och antalet kustbevakare i operativ tjänst har inte blivit fler. Myndigheten har fått ökat anslag det senaste året, men givet under hur lång tid myndigheten har förbisetts så täpper anslaget endast ett hål.

Besättningar bemannas tack vare övertid från lojala medarbetare, men situationen är så ansträngd att om en kustbevakare behöver vabba så kan en hel besättning bli tvungen att stanna i land för att det inte finns annan personal att tillgå. Kustbevakningen behöver långsiktighet för att aktivt kunna utbilda och rekrytera fler kustbevakare i operativ tjänst.

Länk till debattartikeln i sin helhet >>

Nya Wermlands-Tidningen 3 augusti 2022: Sluta försumma Kustbevakningen

Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST, skriver i Nya Wermlands-Tidningen den 3 augusti 2022: I och med att vi nu har blivit Nato invitees har hotet mot Sverige ökat ytterligare, liksom förväntningarna på svensk förmåga som blivande Nato-medlem. Samtidigt glöms Kustbevakningen återkommande bort, både när det civila försvaret får ökade anslag, och när det militära försvaret stärks. I regeringens Vårbudgetproposition 2022 saknades återigen Kustbevakningen, trots att regeringen betonade behovet av ökade satsningar på totalförsvaret. Det går inte att blunda för att Kustbevakningen, som redan har en utmaning när det gäller att uppfylla sitt grunduppdrag, skulle få svårt att klara av ytterligare uppgifter utan ökade resurser. Sveriges kustbevakare sätter stor ära i sitt arbete och gör varje dag enorma insatser. Genom övertid och en flexibel inställning ser de till att täcka upp och rycka in när det behövs. Det är inte hållbart i längden.

Länk till debattartikeln i sin helhet >>

TULL-KUST kommenterar vårbudgeten 2022

Den 15 juni 2022 fattade Sveriges riksdag beslut om den ekonomiska vårpropositionen för 2022 och om vårändringsbudget för 2022. Det försämrade omvärldsläget betonas till följd av Rysslands invasion av Ukraina och till följd av det innehåller budgeten åtgärder för sammanlagt 31,4 miljarder kronor. Kustbevakningen och Tullverket tilldelas dock inga direkta anslag i vårbudgeten, vilket vi beklagar.

Regeringen skriver att de ämnar stärka både det militära och civila försvaret. Det är bra att det finns en förståelse för helheten. Dock är tillskottet för att stärka det civila försvaret mycket blygsamt. Både Kustbevakningen och Tullverket ingår i de cirka 30 myndigheter som har ett särskilt bevakningsansvar. I vårändringsbudgeten går att läsa att man tidigarelägger arbetet med att skapa en ny struktur för samhällets krisberedskap och civila försvar som innebär att flera statliga myndigheter får tydligare ansvar och uppgifter. Berörda myndigheter tillförs sammanlagt 65 miljoner kronor, samt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillförs 20 miljoner kronor som öronmärks till arbetet med att förstärka förmågan att söka efter och rädda människor. Huruvida delar av dessa pengar tillfaller Tullverket eller Kustbevakningen är oklart. 

TULL-KUST har vid upprepade tillfällen särskilt påtalat Kustbevakningens akuta resursbrist. I den ordinarie budgeten för 2022 fick Kustbevakningen ett visst tillskott, och efter riksdagsbehandlingen blev tillskottet till slut den summa som myndigheten äskat för året, men det är av stor vikt med fortsatt långsiktiga satsningar för att möjliggöra fortsatt kontinuerlig rekrytering av kustbevakare i operativ tjänst.

Göteborgs-Posten 19/4-22 Kustbevakningens larm: En vabbande kan hindra fartygen från att lämna kaj

Göteborgs-Posten skriver en debattartikel om Kustbevakningens ansträngda situation.

Utdrag ur artikeln:

Ett snorigt småbarn räcker för att Kustbevakningen inte ska kunna rycka ut vid miljö- och räddningsinsatser till sjöss – det larmar facket om i en ny rapport. Och skulle säkerhetsläget försämras får inte Kustbevakningen ihop det alls.- I ett höjt beredskapsläge och ytterst i krig skulle inte Kustbevakningen kunna uppfylla och upprätthålla sitt grunduppdrag, säger Tull-Kusts ordförande Johan Lindgren.

Underbemanningen hos Kustbevakningen är akut och påverkar redan i dag myndighetens möjligheter att utföra sitt uppdrag.

(…)

Enligt generaldirektören Therese Mattsson kan Sverige skatta sig lyckliga över att inget värre har skett sett till hur ofta myndigheten tvingats kvar på land under 2021.

– Under närmare hälften av årets dygn har vi inte kunnat gå loss från kaj med båtarna på grund av slimmade besättningar, säger hon och fortsätter:

– Vi har haft tur men hur länge ska Sverige förlita sig på det? frågar Therese Mattsson sig.

Länk till artikeln i sin helhet>>

Altinget: Kustbevakningen kämpar återigen för mer resurser

Tidningen Altinget Säkerhet skriver idag en artikel om Kustbevakningens ansträngda läge och TULL-KUSTs uppdaterade rapport.

Ur artikeln:

”Det är inga vidare siffror som Kustbevakningen kan visa upp vad gäller förra årets miljöberedskap – ett av myndighetens grunduppdrag. Fyra av tio dygn under 2021 klarade inte Kustbevakningen att upprätthålla beslutad miljöberedskapsnivå. Det är en försämring för tredje året i rad. Dykberedskapen upprätthölls knappt åtta av tio dygn.

Det framgår av myndighetens budgetunderlag till regeringen. Kustbevakningen begär en ökning av anslagen med drygt 30 miljoner kronor nästa år och flaggar för rejäla behov av anslagsökningar på 273 respektive 246 miljoner de två följande åren.”

Länk till artikeln här>

Johan Lindgren intervjuas i Arbetsvärlden 8 april 2022:

”En ensam vabbare kan sabba Kustbevakningens operationer”

Ur artikeln:

Personalbristen på Kustbevakningen gör det omöjligt för myndigheten att fullgöra sina uppdrag i ett förhöjt beredskapsläge. Det menar förbundet TULL-KUST:s ordförande Johan Lindgren. ”I dagsläget jobbar så få på myndigheten att om en enda person vid en olycka är hemma sjuk eller vabbar så blir Kustbevakningens båt kvar vid kajen”, säger han.

Länk till hela artikeln>>