M lovar 500 nya tulltjänstemän, DN 29/5

M lovar 500 nya tulltjänstemän

Moderaterna föreslår att Tullverket utökas med 500 fler tulltjänstemän under nästa mandatperiod. Enligt M behöver Tullen extra resurser för att kunna bekämpa insmuggling av vapen och narkotika. Dessutom vill M ge Tullen utökade befogenheter att stoppa fordon som misstänks föra ut stöldgods ur landet.

– Det här är den största satsningen på flera decennier på Tullverket och skulle innebära 500 ytterligare tullare under nästa mandatperiod, säger Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson.

Satsningen beräknas kosta 300 miljoner kronor och är ett vallöfte från Moderaterna.

– Vi ser i dag att Tullverket tvingas prioritera mellan olika gränsövergångar. Man klarar i dag inte av att möta det tryck vi ser i inflöde av både illegala vapen och narkotika, säger Tomas Tobé.

M vill även förstärka Tullverkets roll som brottsbekämpande myndighet och flytta ansvaret från finansdepartementet till justitiedepartementet.

– Poängen är att få in Tullverket som en central del av vår brottsbekämpande verksamhet. Det är helt centralt om vi ska bekämpa de kriminella gängen och strypa tillgången till narkotika och vapen i så stor utsträckning som möjligt, säger Tomas Tobé.

Regeringen har tidigare i år gett Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen ett uppdrag med uppgift att utöka arbetet mot utförseln av stöldgods. Kustbevakningen får också utökade befogenheter för att kunna ingripa mot stöldligor.

Länk till artikeln i DN