M vill göra det enklare att utvisa brottsdömda, Metro 6/2 2018

M vill göra det enklare att utvisa brottsdömda, Metro 6/2 2018

Politik. Moderaterna vill att det ska räcka med sex månaders fängelsestraff för att få utvisa utländska medborgare – även om det inte finns någon återfallsrisk.
→ På måndagen presenterade Moderaterna flera förslag som de menar ska slå mot utländska stöldligor.
– Polisen beskriver en utveckling där det eskalerar. Det handlar om hälften av alla bostadsinbrott som begås av utländska stöldligor, säger Tomas Tobé, Moderaternas rättspolitiska talesperson, på en pressträff.Moderaterna vill bland annat att det ska bli enklare att utvisa utländska medborgare som begått brott i Sverige. Enligt förslaget skulle det räcka med sex månaders fängelsestraff för utvisning även om det inte finns någon återfallsrisk.
– Det är viktigt att skicka en mycket tydlig signal att om man är utländsk medborgare som bryter mot ett kontrakt som ska gälla i Sverige, då ska man utvisas, säger Tomas Tobé.
Dessutom vill de förenkla för Tullverket att slå till mot personer som de misstänker för ut stöldgods ur landet samt utöka samarbetet med myndigheter i länder där ligorna kommer ifrån.
I åtgärdsprogrammet föreslår de också att fler utländska medborgare som avtjänar straff i Sverige ska överföras till sina hemländer. I nuläget finns det drygt 1 000 personer med utländskt medborgarskap som avtjänar ett straff som är sex månader eller längre i Sverige. Ungefär hälften är EU-medborgare. I genomsnitt kostar ett år i fängelse 1,2 miljoner kronor per individ.”Om man är utländsk medborgare som bryter mot ett kontrakt som ska gälla i Sverige, då ska man utvisas.”
Moderaternas Tobias Tobé om det nya förslaget.Moderaternas fem punkter
→ Fler utvisningar. Sex månaders fängelse ska räcka för utvisningen av utländska medborgare även om det inte finns någon återfallsrisk. → Överför till hemland.
Fler utländska medborgare som avtjänar fängelsestraff i Sverige ska överföras till hemlandet.
→ Stärk tullen. Tullverkets befogenheter att söka efter stöldgods ska utökas.
→ Skärpta straff. Vid inbrott ska straffen skärpas till minst ett års fängelse, dessutom ska mängdrabatten slopas.
→ Samordna utredningar.
Stärk polisens utredningsarbete mot seriebrottslighet.

KÄLLA: MODERATERNA
Författare: Johan Wikén