Nationella underrättelsecentret (NUC)

NUC – Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten

Sedan 2009 har en rad myndigheter samverkat på regeringens uppdrag, i en satsning mot den organiserade brottsligheten.

våldet ökarMyndigheterna som ingår i satsningen är Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

I november 2017 presenterades rapporten Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2018-2019 (länk nedan). Rapporten är en uppföljning av en tidigare presenterad lägesbild, där 53 områden i Sverige bedömdes som särskilt utsatta för allvarlig brottslighet. Den senare rapporten konstaterar att problematiken kvarstår och har förvärrats. Våldet ökar både i omfattning och grovhet, och det inkluderar ett ökat användande av skjutvapen och sprängmedel. Rapporten konstaterar vidare att de samverkande myndigheternas förmåga att identifiera, förhindra, och bekämpa organiserade och/eller systematiska angrepp måste stärkas.