”Ökad risk att vapen och narkotika smugglas in” P4 Östergötland 9/1 2019

”Ökad risk att vapen och narkotika smugglas in” P4 Östergötland 9/1 2019

Risken ökar för att illegala vapen och narkotika flödar in i landet när tullen saknar resuser, enligt Johan Lindgren på fackförbundet Tullkust.

Det görs sällan några tullkontroller av fartyg som kommer in i hamnen i Norrköping. Något som enligt Mats Pettersson, som ansvarar för tullkontrollerna här, beror på allt större krav på Tullverket – vilket gör att man tvingas prioritera.

Det här är allvarligt, menar Johan Lindgren, som är förbundsordförande för facket Tullkust.

– Vi har från Tullkust sida jobbat intensivt i många år med att synliggöra den här problematiken, med en kraftig underfinansiering av tullverksamheten och därmed kopplat till det en underbemanning. Då vet vi ju att det innebär risker för att det kommer in illegala varor i landet, till exempel illegala vapen och alkohol och framför allt narkotika, som ju är en av de varor som vi vet göder den organiserade brottsligheten

Enligt Johan Lindgren behövs förstärkningar inom tullverksamheten och han manar politikerna till att ta krafttag för att förändra situationen.

Hör inslaget här