Remissvar från Tull-Kust

Remissvar från Tull-Kust

Remissvar från TULL-KUST angående SOU 2018:2, stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner.

Läs remissvaret här >>