Svenska Dagbladet 15/1 2018

Satsa på tullen i kampen mot gängen

Flera tullplatser står i dag obevakade under vissa tider av dygnet. Det vet de kriminella. En satsning på tullen vore ett effektivt sätt att komma åt den organiserade brottsligheten samtidigt som det minskar belastningen på polisen, skriver Johan Lindgren, förbundsordförande för fackförbundet Tull-kust.

2018 har fått en dyster start. Redan innan mitten av januari har vi haft ett antal gängskjutningar, varav flera med dödlig utgång, och en upphittad handgranat som krävt en oskyldig persons liv i Vårby gård.

Rikspolischefen vittnar om att gängkonflikterna blir alltmer våldsamma och tar alltmer av polisens resurser i anspråk. Det ökade antalet vapen som finns i omlopp på våra gator är ett stort hot mot oskyldiga medborgare och blåljuspersonal.

Det är dags att ge Tullverket bättre möjligheter att stoppa vapeninförseln i Sverige. Enligt polisen ägde 306 skjutningar rum i Sverige till och med den 13 december 2017, vilket är nästan sex skjutningar i veckan. Antalet personer som dött till följd av skjutningarna har mer än fördubblats sedan Brottsförebyggande rådet började föra statistik 2011. Det som för några år sedan sågs som enstaka händelser är i dag normalläge.

Myndigheternas uppdrag går hand i hand. För att vi ska kunna komma tillrätta med den stora mängden vapen i omlopp så räcker inte polisens uppdrag att beslagta den mängd vapen, narkotika och alkohol som cirkulerar inne i landet. Tullen måste få resurser att stoppa dessa illegala varor från att överhuvudtaget smugglas in eftersom de finansierar de kriminella gängens verksamhet och inköp av vapen. Att omfattningen av gängkriminaliteten i Sverige kan jämföras med maffian på Sicilien snarare än våra grannländer är en oroande utveckling.

Det krävs ett omtag kring det brottsförebyggande arbetet, och frågan måste ses från ett helhetsperspektiv. Tullverket är en brottsbekämpande resurs som i dag inte utnyttjas tillräckligt.

Tullverket kan bidra till att förebygga hot mot människors trygghet och hälsa genom att redan vid gränsen stoppa illegala varor, såsom vapen, narkotika, alkohol och läkemedel, från att komma in i landet. Det är ett effektivt sätt att komma åt den organiserade brottsligheten samtidigt som det minskar belastningen på polis, sjukvård och socialtjänst som redan är hårt ansträngda.

För att klara av det behövs tillräckligt med personal.
Tullverkets personal har under flera års tid bantats till följd av att regeringar minskat anslaget till myndigheten. Detta har lett till att flera tullplatser i dag står obevakade under vissa tider av dygnet, vilket de kriminella gängen känner till. I årets budget har Tullverket fått en viss förstärkning, vilket är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt för att långsiktigt kunna fylla de tullplatser som i dag står tomma. Genom en stark tullverksamhet med fler tullare i tjänst kan fler och större beslag göras. När tullen kan göra större beslag av narkotika behöver polisen jaga färre små knarkpartier på gator och torg. Det innebär i sin tur att belastningen också på det sociala skyddsnätet och sjukvården minskar. Varje satsad krona på Tullverket ökar tryggheten och bidrar till det brottsförebyggande arbetet.

Johan Lindgren
förbundsordförande, Tull-kust

Länk till inlägget i Svenska Dagbladet