Satsa på tullen i kampen mot gängen, Svenska Dagbladet 15/1 2018

Satsa på tullen i kampen mot gängen

Flera tullplatser står i dag obevakade under vissa tider av dygnet. Det vet de kriminella. En satsning på tullen vore ett effektivt sätt att komma åt den organiserade brottsligheten samtidigt som det minskar belastningen på polisen, skriver Johan Lindgren, förbundsordförande för fackförbundet Tull-kust.