””Stärk Tullen med 500 fler anställda” SvD 12/6 2019

”Stärk Tullen med 500 fler anställda”

SvD 12/6 2019

Jag känner precis samma frustration som de företrädare för en rad organisationer som på SvD Debatt den 10 juni, beskriver de internationella stöldligornas framfart i Sverige. Situationen är ohållbar och måste få ett slut. Enligt Polisen står stöldligorna för närmare hälften av alla inbrott i Sverige och begår hela 90 procent av stölderna av båtmotorer, bilar och jordbruksmaskiner etcetera.

Precis som artikelförfattarna pekar på måste lagstiftningen förändas. Tullverkets tjänstemän borde ges befogenhet att kunna stoppa och genomsöka fordon samt kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods. Moderaterna har redan tidigare föreslagit en sådan lagändring och det är obegripligt att regeringspartierna så sent som i april valde att avslå det förslaget. Här måste justitieminister Morgan Johansson ta bladet ifrån munnen och ge ett rakt svar till alla som drabbas.

Samtidigt kommer det inte att räcka för att vända utvecklingen. I Sverige har det funnits en tro på att den fria rörligheten inom EU skulle ta bort vikten av att kunna kontrollera in- och utförsel vid ett lands gränser. Den fria rörligheten är fantastisk men var aldrig tänkt att gälla för kriminella. Tullverkets brottsbekämpande verksamhet bör därför stärkas med 500 fler tulltjänstemän kommande år. Sverige måste återta en förmåga som successivt monterats ned.

Dessutom behöver straffen för inbrott och grov stöld skärpas och dagens mängdrabatt slopas. Fler utländska medborgare som begår brott ska utvisas och det bör även gälla EU-medborgare som vanemässigt begår brott i andra länder än sitt eget. Till det bör även huvudregeln inom EU förändras så att fler utländska medborgare som begår brott i Sverige avtjänar straffet i sina hemländer.

Stöldligornas framfart har fått pågå under alldeles för lång tid, men situationen är ändå fullt möjlig att hantera. Polisen har redan en god kännedom om problematiken. Det finns kraftfulla förslag som skulle ha effekt. Lösningen på problemen är därför främst en fråga om politisk vilja och handlingskraft.
Johan Forssell (M)
rättspolitisk talesperson