Statistik

Fakta, vetenskap och verklighet

Nästintill dagligen möts vi av rapporter om dödsskjutningar, gänguppgörelser och ett ökat antal vapen i omlopp i Sverige. Det eskalerande våldet och antalet skottlossningar med dödlig utgång innebär direkta hot mot medborgare och blåljuspersonal och är anmärkningsvärt för Sverige, som ligger i paritet med södra Italien snarare än våra grannländer.

Under den här fliken samlar vi de källor vi har fått fakta och statistik ifrån och som ligger till grund för våra rapporter och beräkningar.

I bildspelet nedan finns en kortare sammanfattning av resultaten för 2017, som visades på pressträffen i Värtahamnen 14/2. De kontroller Tullen har genomfört under 2017 har resulterat i drygt 6600 beslag av narkotika och dopningsmedel, vilket är något fler beslag än under 2016 (+ 5 %). Omvandlar man dessa beslag till samhällsnytta, där man beräknar vilka kostnader som våra beslag besparar samhället, så har den har ökat markant: från 1,4 miljarder 2016 till närmare 3,9 miljarder 2017. Mängden beslagtagen narkotika och dopningsmedel har ökat kraftigt under 2017 jämfört med 2016 – och då var 2016 ändå ett bra år för Tullverket, sett till samhällsnyttan. 2017 är på så vis ett rekordår.

Bildspel från pressträffen 14/2