”Stoppa inbrottsligors stöldturnéer” VLT 17/1 2019

”Stoppa inbrottsligors stöldturnéer” VLT 17/1 2019

Inbrotten har ökat på senare år. Både bland villa- och lägenhetsinnehavare är utsattheten högre än för 10 år sedan. Men framförallt har brottsligheten blivit svårare för rättsväsendet att hantera. Det är nämligen inte några Jönssonligan-typer som bryter sig in i svenska hem.

Enligt en ny rapport från Trygghetskommissionen, som är ett initiativ av branschorganisationen Svensk Försäkring och som leds av den förre statsministern Fredrik Reinfeldt, blir inbrotten allt välorganiserade. Polisen uppskattar att mellan en tredjedel och hälften av alla bostadsinbrott genomförs av internationella ligor.

En del av dem är specialiserade på att stjäla av äldre. Gällande stöld av båtar och båtmotorer kan så mycket som 90 procent av godset försvinna ut ur landet. De utländska ligorna kostar försäkringsbolagen mellan en och två miljarder kronor årligen – en kostnad som givetvis drabbar försäkringskunderna.

De personer som reser till Sverige för att stjäla från åldringar och andra är yrkeskriminella med kontaktnät över hela Europa. Ligorna har ofta ursprung i Litauen, Polen, Rumänien och länder i Kaukasien. Organisationerna är effektiva och välorganiserade.

En kriminell liga består ofta av en “beställare” – huvudmannen – som styr verksamheten från hemlandet. De som utför själva brotten, “utförarna”, kan vara allt från före detta militärer till personer som blivit offer för människohandel.

För att verksamheten ska fungera finns även “ankarpersoner”, som ser till att verksamheten kan flyta på smidigt. Dessa människor hjälper utförarna med praktiska saker som att söka asyl, ordna bostad, starta ett bankkonto för penningtvätt eller använda sig av anhöriginvandring för att få hit släktingar som kan begå brott.

Förekomsten av den här typen av välorganiserad, internationell brottslighet är baksidan av den fria rörligheten inom EU. Det är inte bara studenter, arbetskraftsinvandrare och andra hederliga människor som nyttjar nationsgränsernas minskade betydelse.

Sverige ska vara ett öppet land. Men att välkomna utländsk arbetskraft och internationella studenter betyder inte att man kan tolerera att utländska ligor turnerar runt i Sverige för att göra inbrott. Om utvecklingen fortsätter står legitimiteten för den fria rörligheten på spel.

Just därför måste Tullverkets befogenheter stärkas. Tullen inte har rätt att eftersöka stöldgods, utan måste kontakta polisen – som ju har en del annat att göra. Men vad ska vi ha en tullmyndighet till, om tjänstemännen bara kan se på när dyra båtmotorer och bildelar försvinner ut ur landet?

Den socialdemokratiska regeringen har under mandatperioden satsat på att begränsa de internationella stöldligornas framfart i Sverige. I fjol gav justitieminister Morgan Johansson ett uppdrag till Tullverket, Polismyndigheten och Kustbevakningen att intensifiera arbetet mot de kriminella nätverken.

Polisen har fått i uppdrag att “se över behovet av vilka nya förutsättningar som behövs för kontroller i gränsnära områden”. Men det behövs mer än temporära satsningar. Staten måste alltid ligga steget före de kriminella.

Karin Pihl

Liberala nyhetsbyrån

Länk till artikeln