SVT Nyheter 2/2 2018

Tullens fackförbund: Vapenamnestin kan bli ett slag i luften

Vapenamnestin som nyss inletts kan bli ett slag i luften, om inte tullens möjligheter att leta efter insmugglade illegala vapen förstärks, varnar Johan Lindgren, ordförande för fackförbundet Tull-Kust.
– Det fylls ju på med nya vapen hela tiden och våra resurser räcker inte, säger han.

Johan Lindgren skriver i en i Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad att de kriminella gängen vet att tullen ibland saknar personal på platser som ska bevakas.

Hur märker ni att de vet att det saknas personal på en del platser?

– Om väldigt få tullare arbetar och man samtidigt vet att det finns många gränspassager så är det inte svårt för dem som har för avsikt att smuggla att lägga det pusslet. Öresundsbron till exempel är ju öppen dygnet runt, men vi kan inte ha folk i tjänst där dygnet runt, säger Johan Lindgren.

”Ökade anslag räcker inte”
I årets budget får tullen en förstärkning på 370 miljoner kronor till år 2020, men enligt Johan Lindgren räcker inte det.

– Vi hade begärt 543 miljoner till 2020. Det skulle ge möjlighet att rekrytera 500 nya tullare som ett första steg. I år kan vi rekrytera och utbilda 120 nya till Tullverket men samtidigt har vi ett 80-tal pensionsavgångar, plus 20-30 årligen som lämnar av andra skäl. Så vi får en väldigt liten ökning av personal i år, säger han.

Hur många tullare fattas det just nu?

– Sedan 2007 har en tredjedel av dem som jobbar ute i gränsskyddet försvunnit. I dag jobbar 360 personer i den verksamheten, där måste vi fylla på.

I sin nya rapport ”Helhetsgrepp: Så löser vi Sveriges trygghetsutmaningar” framhåller Tull-Kust att väljarna rankar trygghetsfrågor bland de viktigaste inför höstens val.

En undersökning som Novus gjort för Tull-Kust visar att allt fler människor upplever att våldet i samhället blivit grövre och att smugglingen av illegala vapen har ökat.

Antalet skjutningar ökar i kriminella miljöer i Sverige. Förra året dödades 42 personer och 140 skadades i totalt 320 skjutningar, visar SVT:s sammanställning.

”Svårt att komma åt genom amnesti”

I den förra vapenamnestin 2013 var en stor del av de inlämnade vapnen gamla och inte av de typer som brukar användas i kriminella miljöer.

– Problematiken med att det finns många vapen i omlopp i kriminella gäng är nog svår att komma åt genom vapenamnestin. När man inte heller förstärker tullens möjligheter att beslagta vapen så riskerar amnestin att bli ett slag i luften, säger Johan Lindgren.

Hur många av de illegalt insmugglade vapnen skulle ni kunna komma åt, om ni fick alla de resurser som ni önskar?

– Jag tror inte att vi kan ta allt knark eller alla vapen, men bara den fysiska närvaron av tullare stör ju smugglarna. Det där störningsmomentet tappar vi om vi är för få.

Har det blivit för mycket fokus på polisens arbete i frågan om att komma åt illegala vapen? Borde tullens arbete uppmärksammas mer?

– Det handlar inte om att ställa den ena myndigheten mot den andra, men det måste bli en helhetssyn på de brottsbekämpande resurserna. Våra insatser avlastar ju poliser inne i landet. Som brottsbekämpande resurs utnyttjas vi inte tillräckligt, säger Johan Lindgren.

Han framhåller att om tullen kan beslagta mycket narkotika och vapen innebär det också en avlastning på sociala myndigheter och rättsväsende.

– Det blir en stor samhällsvinst. Vår förhoppning är att både regering och opposition ska anamma den här helhetssynen. Det går inte att hantera situationen genom punktinsatser.

 

Länk till artikeln i SVT Nyheter