Myndighet behöver mer pengar – risk för besparingar, Sydöstran 15/4 2018

Myndighet behöver mer pengar – risk för besparingar, Sydöstran 15/4 2018

Kustbevakningen har begärt en årlig höjning av anslaget från regeringen med 112 miljoner kronor för att täcka myndighetens nuvarande underskott.

Annars finns det risk för besparingar i verksamheten.

I dag presenterar regeringen sin vårbudget och i den hoppas Kustbevakningen får mer pengar än de har i dag.

Som Sydöstran berättade i september 2017 fortsätter Kustbevakningens ekonomi att vara i obalans med ett stort underskott.

Kustbevakningen begär därför en årlig höjning av anslaget från regeringen med 112 miljoner kronor från och med år 2019 för att täcka myndighetens nuvarande underskott.

Förutom detta tillkommer, med början år 2020, ytterligare behov av årliga tillskott.

Skulle inte myndigheten få ökat anslag finns risk för besparingar.

”En utebliven anslagsökning kommer att påverka hela Kustbevakningens verksamhet negativt, i olika stor omfattning. För att minska kostnader kommer myndigheten att behöva genomföra organisatoriskaförändringar och neddragningar som i sin tur leder till en betydande förmågeförsämring.”, skriver de till regeringen.

Även fackförbundet TULL-KUST är tydliga med att det behövs mer pengar till Kustbevakningen.

”Ett utökat anslag är viktigt för att Kustbevakningen ska kunna ha en fortsatt kontinuerlig rekrytering, framför allt av aspiranter. Det finns ett påtagligt vakansläge till följd av tidigare inställda aspirantrekryteringar och varslet under 2014 där den osäkra ekonomin varit ett skäl till utebliven rekrytering.”, skriver TULL-KUST i ett yttrande.

De senaste tio åren har Kustbevakningen haft en tuff ekonomisk situation.

Sedan 2007 har Kustbevakningen genomfört flera besparingar. Bland annat har myndigheten haft uppehåll i aspirantrekryteringen under tre år.

2015 fick myndigheten ökat anslag av regeringen med 67 miljoner per år.

Men trots det gör Kustbevakningen ett underskott mellan 60-70 miljoner kronor varje år.

 

Johan Svensson

 

Länk till artikeln i Sydöstran >>