”Det är hög tid att regeringen tar sig an den gränsproblematik, med ökad smuggling av vapen och droger, som finns i Skåne”, Sydsvenskan 2/5 2017

”Det är hög tid att regeringen tar sig an den gränsproblematik, med ökad smuggling av vapen och droger, som finns i Skåne”, Sydsvenskan 2/5 2017

Debattinlägg. Oförmåga att visa sig handlingskraftig mot kriminalitet och smuggling kan slå hårt mot de partier som inte är villiga att sätta in tillräckliga åtgärder. Det skriver Johan Lindgren, ordförande för Tull-Kust, det fackförbund som organiserar anställda inom Tullverket och Kustbevakningen.

Att det är skottlossning i Malmö tillhör inte längre ovanligheterna. Även om vapen beslagtas, smugglas nya in i landet över Öresundsbron, med färjan till Helsingborg eller via postförsändelser.

Det grova våldet är ofta nära kopplat till ekonomisk brottslighet. Och våld, gänguppgörelser och skjutningar har inte sällan en nära koppling till organiserad brottslighet och illegal handel med droger. Vinsterna från droghandeln är en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten.

Tullen gör flest kontroller vid Öresundsbron och i färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör. En tydlig trend de senaste åren är att smugglingen av cannabis, kokain och heroin har ökat. Enbart i Malmö och Helsingborg beslagtog Tullen till exempel 25 kilo heroin under förra året. Även beslagen av vapen och farliga föremål har ökat och uppgick till drygt 950 i fjol. Det är en ökning med 44 procent på två år. Samtidigt råder det ingen tvekan om att dessa beslag bara är toppen av ett isberg.

I takt med att våldet blir grövre fördjupas människors oro. I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Tull–Kust, upplever 78 procent att våldet i samhället har blivit grövre de senaste fem åren. Ännu fler, 94 procent, tror att smuggling och införsel av narkotika och illegala vapen bidrar till ökat våld i samhället. Samtidigt anser 76 procent att det inte finns tillräckliga resurser för att stoppa den illegala införseln. Det är tydligt att människor i allt högre grad sätter likhetstecken mellan det eskalerande våldet och smuggling.

Handeln med insmugglade varor som vapen, narkotika och alkohol är betydande. Därför är arbetet mot den organiserade brottsligheten i hög grad beroende av en fungerande gränskontroll. Ett problem är att brottsbekämpningen består av olika delar som olika myndigheter ansvarar för.

Ett stort ansvar för landets brottsbekämpning vilar förstås på Polisen, men för att nå ett fullgott resultat krävs också stora insatser från andra myndigheter. Tullverkets och andra brottsbekämpande myndigheters uppdrag går hand i hand, men var och en måste göra sin del.

Idag cirkulerar en stor mängd illegala vapen, narkotika och alkohol i Sverige. När ett vapen konfiskeras, smugglas det in nya. Det går därför inte att begränsa mängden illegala varor enbart genom att satsa på Polisen. Det är mer effektivt att Tullen gör stora beslag vid gränsen av till exempel narkotika, än att Polisen letar efter små knarkpåsar på gator och torg.

För att tullen ska klara sitt uppdrag krävs att Tullverket har tillräckliga resurser. Som det är nu har Tullverket ett akut behov av mer personal.

Enligt Tullverkets underlag för 2018 års budget, som lämnats till regeringen, måste antalet anställda minskas med 135 heltidstjänsternästa år om inte mer pengar tillförs. De anställda som går i pension ersätts inte. Det får oerhört stora negativa konsekvenser för kärnverksamheten. Tullen kan inte vara på plats vid gränserna på det sätt som behövs för att stoppa införsel av farliga varor som vapen och droger.

Tullverket begär därför en förstärkning med totalt 543 miljoner kronor för åren 2018–2020. Fler tullare ökar tryggheten här och nu. Tullen behöver ytterligare 500 medarbetare till år 2020.

Med drygt ett år kvar till valet finns det bland de politiska partier som är representerade i regering och riksdag ett stort intresse för att upprätthålla lag och ordning. Trygghetsfrågorna kan komma att avgöra valet 2018. Oförmåga att visa sig handlingskraftig mot kriminalitet och smuggling kan slå hårt mot de partier som inte är villiga att sätta in tillräckliga åtgärder.

Tull-Kust uppmanar regeringen att ta ett helhetsgrepp när det gäller brottsbekämpning och ge fler myndigheter än Polisen ökade resurser.

Det är också hög tid att regeringen tar sig an den gränsproblematik, med ökad smuggling av vapen och droger, som finns i bland annat Skåne. Tullen måste tydligare ingå i den helhetslösning som landets styrande politiker måste ha när det gäller brottsbekämpning. Varje satsad krona på Tullen ger mångfalt tillbaka.

 

Johan Lindgren

 

Länk till inlägget i Sydsvenskan