Ny rapport 2021: Kustbevakningen

Ny rapport från TULL-KUST visar att läget är mycket allvarligt för Kustbevakningen.

TULL-KUST släpper idag rapporten Ett samhällskritiskt uppdrag med omöjliga förutsättningar – om resursurholkningen för Kustbevakningen som visar att läget för Kustbevakningen är mycket allvarligt till följd av otillräckliga resurser. Konsekvenserna som kommer med en så underfinansierad myndighet är påtagliga för såväl myndighetens eget arbete som för samarbetet med andra samhällskritiska myndigheter. Rapporten beskriver vilka verksamhetsområden Kustbevakningen har samt de viktigaste utmaningarna som myndigheten står inför. Sammanfattningsvis visar rapporten att:

  • Kustbevakningen är kraftigt underfinansierad. Kustbevakningen har fått fler och nya uppgifter som kräver mer resurser.  Så sent som i vårbudgeten 2021 förstärkte regeringen anslagen till Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården. Kustbevakningen, med sitt utökade ansvar, tilldelades inte några resurser alls.
  • Kustbevakningen är beroende av modern utrustning och material för att kunna genomföra sitt uppdrag. Kustbevakningens fartyg och flygplan kräver nya investeringar.
  • Det finns ett akut behov av att öka antalet anställda i den operativa verksamheten med 200 fler kustbevakare.
  • Det krävs årligt intag till aspirantutbildningen. Personal är, tillsammans med material och utrustning, Kustbevakningens viktigaste resurs. Med stora pensionsavgångar som sker här och nu, är det viktigt att få in en kontinuerlig ström av nya kustbevakare till myndigheten.
  • Det behövs ett helhetsgrepp och en långsiktighet i anslagen. Andra myndigheter är beroende av Kustbevakningens verksamhet så det är inte bara Kustbevakningens uppdrag som fallerar vid otillräckliga förutsättningar.

Läs rapporten här.

TULL-KUST kommenterar Kustbevakningens budgetunderlag för 2021

Kustbevakningen måste prioriteras upp politiskt

Kustbevakningens uppdrag är idag mer samhällskritiskt än någonsin med utökade uppdrag inom rättskedjan, fler uppgifter inom totalförsvaret och med sammanhållande ansvar vid händelse av miljökatastrof. Kustbevakningen är dock redan idag kraftigt underfinansierad och i akut behov av att öka antalet anställda i den operativa verksamheten med runt 200 fler kustbevakare för att klara uppdragen. Samtidigt utgör Kustbevakningen en viktig kugge i det samhällsviktiga samarbetet tillsammans med bland annat Polisen, Tullverket, Havs- och vattenmyndigheten och FRONTEX. Det ger att Kustbevakningens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag är centralt för att även andra myndigheter ska kunna utföra sina uppdrag.

Dessvärre hörsammas inte problematiken i budgetpropositionen för 2021. Kustbevakningen ges inga ytterligare anslag trots fortsatt allvarlig underfinansiering. För att Kustbevakningen ska kunna fullgöra sina uppdrag och ta sig an nya ansvarsområden måste problematiken tas på allvar och Kustbevakningen prioriteras upp politiskt.