Tull-Kust om ökningen av Tullverkets anslag

TULL-KUST om ökningen av Tullverkets anslag

Det är naturligtvis välkommet med medel för teknisk utrustning som är en viktig förutsättning för kontrollarbetet men för att numerär och kapacitet ska kunna upprätthållas på ett varaktigt sätt krävs långsiktiga resursförstärkningar.

TULL-KUST har påtalat behov av ca 500 nya tulltjänstemän 2018-2020, för att kunna täcka upp alla de brister som uppstått under många års underfinansiering. Tullverket har begärt 300 miljoner kronor fram till 2021 i sitt budgetunderlag till Finansdepartementet. Det är ett steg i rätt riktning, som måste följas av fler, tills alla brister åtgärdats.

Först då kan Tullverket uppfylla de uppdrag som ålagts av regering och riksdag och först då kan personalen få en rimlig möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter, med arbetstillfredsställelse och en trygg arbetsmiljö.

Publicerad: 2018-04-08

Länk till uttalandet på Tull-kusts hemsida >>