Tullen får inte ingripa mot stöldligorna: ”Hel infrastruktur på andra sidan Östersjön”, Metro 18/10 2018

Tullen får inte ingripa mot stöldligorna: ”Hel infrastruktur på andra sidan Östersjön”, Metro 18/10 2018

Välorganiserade internationella stöldligor kan nästan helt riskfritt föra stöldgods ur landet – och tullen saknar befogenheter för att kontrollera utgående fordon på stöldgods. ”Det är en hel infrastruktur med huvudmän som bor på andra sidan Östersjön”, säger polisen Christopher Evald, till Tv4.

Organiserade internationella stöldligor har länge varit ett stort problem i Sverige. I veckan rapporterade Tv4 om hur tullen beskrivit det som nästintill riskfritt för tjuvar att föra stöldgods ur landet.

Med bilder från ett spaningsuppdrag av gränspolisen kunde kanalen berätta att om hur personer ur en utländsk stöldliga, utklädda till byggarbetare, ertappades på bar gärning för att ha gömt stöldgods i skogsområde i väntan på att smuggla ut godset ur landet.

Begick 83 bilinbrott på 4 dagar
Enligt förundersökningen, som kanalen tagit del av, beskrivs det hur ett antal män tagit flyget till Sverige och under fyra dagar begått 83 bilinbrott för ett försäkringsvärde av ungefär 5,5 miljoner kronor.

Männen hade planerat att ta flyget ut ur landet och att en transportör skulle föra ut stöldgodset. De dömdes senare till två års fängelse och utvisning, rapporterat Tv4.

Den så kallade personuppklaringsprocenten för sådana här brott är låga och ligger enligt kanalen på en procent för bilinbrott och tre procent för bostadsinbrott.

Stöldgods som förs ut ur landet uppgår till ett försäkrat värde på upp till 2 miljarder kronor varje år.

Polisen berättar att det är en vanlig företeelse att stöldligorna gång på gång åker till Sverige och begår dessa brott utan att åka fast.

– De är väldigt välorganiserade. Det är en hel infrastruktur med huvudmän som bor på andra sidan Östersjön och som styr det här nästan som ett företag som skickar hit medarbetare som begår de här brotten och skickar tillbaka godset, säger Christopher Evald, gruppchef inom polisen, till Tv4.

Tullen saknar befogenheter
Metro har i en tidigare granskning rapporterat att tullen lägger 98 procent av sina resurser på att kontrollera smuggling in i landet, och resterande två procent på utförselkontroller. Anledningen är att det inte ingår i tullens uppdrag.

Johan Lindgren är ordförande för tullens och kustbevakningen fackorganisation TULL-KUST, och har tidigare berättat om stöldligorna som reser till Sverige på stöldturnéer – och som inte bara kostar för försäkringsbolag utan som även tar resurser från myndigheter som polisen.

– Tullen har inte befogenhet att stoppa eller kontrollera sådana fordon. Misstänker Tullverket något, har vi heller inte rätt att ingripa, säger Johan Lindgren i en tidigare intervju, till Metro.

Något som försvårar tullens arbete ytterligare är att myndigheten skriker efter personal. Med en bemanning på knappa 400 tullinspektörer som är operativt aktiva i gränsskyddsverksamheten i hela landet, ekar det alltför ofta tomt i tullens kontrollbås.

– Vi har många tullplatser i Sverige men de är inte bemannade. Det finns inte tillräckligt med personal idag för att samtidigt utföra införselkontroll och utförselkontroll, och inte hela tiden, när de är så få. En dygnstäckning kostar ju resurser, vilka vi inte har, säger Johan Lindgren i en tidigare intervju, till Metro.

Skapar otrygghet
Även Tv4 rapporterar nu att försäkringsbolagens branschorganisation, Larmtjänst, redan för tio år sedan har pratat om stöldligor och tullens icke-befintliga befogenheter som ett stort samhällsproblem.

– Vi tycker inte att vi har fått särskilt stort gehör. Under senare år så ökar nog förståelsen hos politikerna när de ser att det här påverkar tryggheten och det finns en hel del förslag men fortfarande väldigt lite verkstad, säger Mats Galvenius, vd för Larmtjänst, till kanalen.

Han är mycket kritisk till att tullen inte har i uppdrag att kontrollera bilar som är på väg att köra ut ur landet.

– Stöldligorna tar alla möjliga typer av varor, bildelar båtmotorer, men mer och mer bostadsinbrott, butiksstölder, man går på byggföretag osv, och det är klart att det skapar otrygghet hos alla dem som drabbas, säger Mats Galvenius, till sajten.

Han föreslår ökat polisiär närvaro och att låta tullen få befogenhet att titta i bilar och kvarhålla personer som misstänks ha stöldgods, som några åtgärder på problemet.

Annica Ögren

Länk till artikeln