Tullen larmar: Kan inte stoppa flödet av knark och vapen, Metro 29/8 2018

Tullen larmar: Kan inte stoppa flödet av knark och vapen

540 mil gräns, 400 tulltjänstemän och över 6 600 beslag bara av narkotika. Tullverket jobbar med huvuduppgift att skydda Sverige inom hälsa, miljö och säkerhet. Men införseln av narkotika, vapen och alkohol ökar lavinartat i landet. ”Om vi ska ha en chans mot den organiserade brottsligheten måste vi hejda inflödet”, säger Johan Lindgren, ordförande för fackorganisationen TULL-KUST.

En man med utländskt pass rullar av färjan från Hannover i Tyskland körandes en svenskregistrerad bil. Han uppträder nervöst och blir intagen vid Helsingborgs inre gränskontroll. Tulltjänstemännen hittar 10,1 kilo heroin och 21,8 kilo kokain. Ett av Tullverkets största narkotikabeslag. Allt gömt i ett lönnfack under biltaket.

Mannen var kurir i ett gränsöverskridande kriminellt nätverk med målvakter i södra Sverige. I september förra året dömdes han: åtta års fängelse och livstids utvisning för synnerligen grov narkotikasmuggling.

– Vi är oroade över utvecklingen i samhället när det gäller narkotika, vapen och alkohol. De får stora effekter och konsekvenser i samhället, säger Johan Lindgren, ordförande för tullens och kustbevakningens fackorganisation TULL-KUST.

”Vi är alldeles för få”
En inkommande färja från Estland lägger ankare i Värtahamnen, Stockholm. Här står totalt sju tulltjänstemän och två sökhundar. Tillsammans jobbar de mot den grå massan: tusentals fordon och människor som dagligen passerar den inre gränskontrollen. På några sekunder ska de avgöra om ett fordon ska tas in för kontroll eller få passera obemärkt. Sekunder som i det långa loppet kan avgöra en framtida överdos eller en ny gängskjutning inne i landet.

Sanna är 40 år och har jobbat i 18 år som tullinspektör och hundförare inom Tullverket.

– Vi är en del av skalskyddet för Sverige och EU. Vi är ofta de första man möter när man kommer resande till landet. I dag utför vi inte så många kontroller som vi vill för att vi är alldeles för få på gränsskyddet, säger hon och fortsätter:

– Om vi får mer resurser kommer vi kunna förhindra fler smugglingar av narkotika och vapen och göra fler rattfyllerikontroller redan vid gränsen. Det skulle underlätta för våra kollegor och andra myndigheter som bekämpar brottsligheten inne i landet.

2017 var ett så kallat rekordår för Tullverket. Då gjordes 6 679 beslag enbart av narkotika i landet. En ökning på blyga fem procent jämfört med 2016. Men omvandlar man beslagen till samhällsnytta, en beräkningsmodell som används inom Tullverket för att visa hur mycket beslagen besparar samhället (genom kostnader för till exempel Kronofogden, Försäkringskassan, skola, vård om omsorg), är det en rekordökning från 1,4 miljarder 2016 till närmare 3,9 miljarder 2017.

Men i takt med att Tullverket de senaste åren ökat antalet illegala beslag, ökar även införseln av illegala varor i Sverige.

Mycket hänger ihop
Smuggling av olika slag finansierar annan brottslighet som till exempel terrorism. Narkotika styr och göder även kriminella nätverk i landet – där många gängkriminella är inblandade – som verkar i den organiserade brottsligheten.

– Att kriminella nätverk byggs ut och att vi har så pass många utsatta bostadsområden i samhället menar vi är en konsekvens av att man faktiskt inte kunnat genomföra gränskontroller i den omfattning som behövs för att hejda inflödet av vapen och droger, säger Johan Lindgren.

Narkotika, vapen, explosiva varor, tobak och alkohol är bara några exempel på olika varor som i förlängningen generar pengar på den illegala marknaden, och som flödar in i landet när tullplatserna som finns inte är bemannade.

– Vapen flödar, narkotikan flödar och alkoholen likaså, och i större mängder än tidigare. Så har det varit i många år, säger Johan Lindgren.

Att beslagsstatistiken är så hög beror enligt honom mycket på personalen inom Tullverket. Han beskriver dem som engagerade och dedikerade till sina jobb. Men för att kunna hejda införseln av narkotika och vapen behövs betydligt fler anställas.

Med en bemanning på knappa 400 tullinspektörer som är operativt aktiva i gränsskyddsverksamheten i hela landet, ekar det alltför ofta tomt i tullens kontrollbås. Inte bara i Värtahamnen utan i hela landet.

Tullen hamnar i skuggan
Samtidigt ökar antalet skjutningar i landet med kopplingar till gängkriminaliteten. Nivån för dödligt våld med skjutvapen beskrivs nu som mer än dubbelt så hög i Sverige jämfört med genomsnittet i andra europeiska länder. Och våldet ökar, både i omfattning och grovhet.

Polismyndigheten, en annan hårt ansatt myndighet, pekar dessutom ut den ökade tillgången på illegala vapen i landet som en av orsakerna till skjutningarna.

– Om vi ska ha en chans mot den kriminella och organiserade brottsligheten och komma åt gängkriminaliteten, måste vi hejda inflödet av vapen och narkotika i så stor utsträckning vi bara kan, säger Johan Lindgren.

Ändå har regeringen inte tillgodosett Tullverket med det extra anslag man begärt.

Sanna på gränsen berättar:

– Jag upplever att man saknar insikt och kunskap om tullen och om de beslag vi gör. Absolut behövs det fler poliser, men ofta hamnar Tullverket i skuggan av den debatten. Vi behöver mycket mer resurser än vad vi har i dag.

Annica Ögren

Länk till artikeln