Tullen måste få mer muskler, Företagarna 4/9 2018

Tullen måste få mer muskler

Tullverket har svårt att klara av sitt brottsbekämpande uppdrag. Företagarna vill se fler befogenheter.

Satsningar på att förebygga och beivra brott mot företagare lika mycket en investering i samhällets välstånd och jobbtillväxt som en investering i att motverka brottslighet. Därför är det oroande att Tullverket signalerar att det inte har resurser nog att utföra de uppgifter som myndigheten är ålagd att sköta, anser Företagarna.

Länk till artikeln