Tullverkets beslagsstatistik

Beslagsstatistik

Tullverket redovisar vid varje helår statistik över olika genomförda kontroller, beslagtagna varor som till exempel narkotika, alkohol, tobak, dopingsmedel, skjutvapen och omhändertaganden av alkohol, tobak och missbrukssubstanser.

Den 14 februari 2018 presenterades beslagsstatistiken för 2017. Den visar en kraftig ökning av beslag jämfört med föregående år. Framför allt gäller det större mängder narkotika, där bland annat beslagen av amfetamin och cannabis sticker ut. Parallellt har även volymen beslagtagen eller omhändertagen alkohol och tobak ökat.

Den beräknade samhällsnyttan för narkotika- och dopningsbeslagen har också ökat markant, från drygt 1,4 miljarder kronor 2016 till närmare 3 miljarder kronor 2017. Detta är en konsekvens av att beslagsvolymerna har ökat kraftigt.

Tullverket redovisar statistik för hela landet och på lokal nivå (länkar nedan).

Länk till Tullverkets pressmeddelande om beslagsstatistiken för 2017>>