”Vi stärker Sveriges gränser” Hela Gotland 10/1 2019

”Vi stärker Sveriges gränser”

Tullverket har i dag otillräckliga resurser och tvingas prioritera mellan Sveriges gränsövergångar. Samtidigt har Sverige förhöjd säkerhetsnivå och omvärldsläget försämras. Runt om i Sverige terroriserar kriminella gäng och internationella stöldligor såväl enskilda villaägare som företagare. Utländska ligor lyckas tyvärr föra miljardbelopp ut ur landet och enskilda drabbas hårt.

Länk till artikeln