Vi stärker Sveriges gränser med vår satsning på tullen, Norrbottens-Kuriren 13/12 2018

Vi stärker Sveriges gränser med vår satsning på tullen

Cecilia Widegren (M), skattepolitisk talesperson Mattias Karlsson (M). riksdagsledamot, Norrbottens län

Tullverket har i dag otillräckliga resurser och tvingas prioritera mellan Sveriges gränsövergångar. Samtidigt har Sverige förhöjd säkerhetsnivå och omvärldsläget försämras.

Länk till artikeln