”Vapenamnestin riskerar att bli ett slag i luften”, Helsingborgs dagblad 1/2 2018

”Vapenamnestin riskerar att bli ett slag i luften”, Helsingborgs dagblad 1/2 2018

Platser som tullen tidigare bevakat saknar nu personal. Det är något som de kriminella gängen känner till, skriver Johan Lindgren, ordförande för fackförbundet Tull-Kust.

 

Idag inleds en vapenamnesti då vem som helst kan lämna in vapen till polisen utan att riskera straff. Mot bakgrund av årets dystra början med bland annat flera dödsskjutningar är det bra att svenska myndigheter tar ett sådant steg för att minska mängden illegala vapen i landet.

Men amnestin riskerar att bli ett slag i luften om inte regeringen samtidigt stärker arbetet med att stoppa införseln av nya vapen i landet. Även om tullen arbetar allt effektivare och gör fler beslag är de vapenbeslag som gjordes 2017 inget annat än toppen av ett isberg. Ska vapnen bort från gatorna måste Tullverket få mer resurser.

Tull-Kust genomför varje år en undersökning med hjälp av konsultföretaget Novus för att undersöka allmänhetens inställning när det gäller smuggling och hur smuggling bidrar till ökat våld i samhället. Den senaste undersökningen gjordes under januari i år. Resultatet visar att 95 procent av allmänheten tror att införseln av illegala vapen bidrar till det ökade våldet i landet. Samtidigt anser tre av fyra att det inte finns tillräckliga resurser vid gränsen för att stoppa smugglingen.

Menar de politiska partierna allvar med att våldet måste få ett slut, måste de ge Tullverket större möjlighet att stoppa vapeninförseln till Sverige.

Tullverket är idag en brottsbekämpande resurs som inte utnyttjas tillräckligt. Tullverkets personal har länge bantats till följd av att flera regeringar har minskat anslaget till myndigheten. Det har lett till att platser som tullen bevakar nu saknar personal vissa tider på dygnet, något som de kriminella gängen känner till.

I årets budget har Tullverket fått en viss förstärkning. Det är ett steg i rätt riktning, men långt ifrån tillräckligt för att långsiktigt kunna fylla de platser som idag saknar personal. Genom fler tullare i tjänst kan fler och större beslag göras.

När tullen kan göra större beslag av narkotika slipper polisen jaga små knarkpartier på gator och torg. Det innebär i sin tur att belastningen på det sociala skyddsnätet och sjukvården minskar.

I början av 2018 meddelade regeringen att den vill öka Tullverkets närvaro i Malmö och stärka arbetet vid gränserna. Det är bra, men löser inte på lång sikt de problem som finns. För att stoppa utvecklingen där allt fler vapen och mer narkotika och alkohol smugglas in i landet krävs mer än punktinsatser eller återställare i en redan resurssnål budget.

För att Sverige ska komma tillrätta med den stora mängden vapen som är i omlopp räcker inte polisens uppdrag att beslagta vapen, narkotika och alkohol som cirkulerar i landet. Tullen måste få resurser att stoppa det från att smugglas in.

Förhoppningsvis leder vapenamnestin till att en stor mängd vapen plockas bort från gatorna, men samtidigt måste införseln av nya vapen stoppas. Annars blir även 2018 ett våldsamt år – läget har förvärrats och det behövs därför ytterligare åtgärder.

Bland allmänheten och för oss verksamma inom de brottsbekämpande myndigheterna är det uppenbart att tullen skulle kunna bidra till ökad trygghet om regeringen och oppositionspartierna föreslog ökade resurser till att stoppa vapen och illegala varor från att nå Sverige.

Johan Lindgren

Johan Lindgren är ordförande för Tull-Kust som organiserar anställda inom Tullverket och Kustbevakningen.

%d bloggare gillar detta: