Vi behöver en effektivare kamp mot gängvåldet, Göteborgsposten 30/8 2018

Vi behöver en effektivare kamp mot gängvåldet

Få av förslagen om att bekämpa gängkriminaliteten handlar om att stoppa vapeninflödet. Detta trots insikten hos de flesta partier om att tidiga insatser vid gränsen förhindrar brottslighet i senare led, skriver Johan Lindgren, Tull-Kust.

Länk till artikeln