Hem

Sveriges trygghetsutmaningar kräver helhetsperspektiv

Välkommen till Gränsfakta.com. Här finns samlad information om trygghetsutmaningarna som Sverige står inför. Sidan drivs av TULL-KUST, som är en sammanslutning av tjänstemän anställda i Tullverket och Kustbevakningen. Vi arbetar intensivt med att visa allmänheten och beslutsfattarna hur viktigt det är med ett helhetsgrepp om trygghetsfrågorna. Se mer i menyns dropdown.